Organiseerder: Me. R Jordaan

Die ATKV-Jeugtak het die jaar met ‘n huldeblyk aan Nelson Mandela afgeskop. ‘n Banier met een van sy wyse woorde daarop, is geverf. Daarna het die graad 9-groep ons onderwyseresse bederf met ‘n sleutelhouer wat die wapenrusting van God uitbeeld en die onderwysers het een met ‘n slagspreuk daarop ontvang. Ter herdenking aan Menseregtedag op 21 Maart is ‘n spesiale opening deur die graad 10-groep behartig.

Ter viering van Werkersdag op 1 Mei het die graad 11-groep vir die terreinwerkers ‘n heerlike aansitete voorberei.

Me. Rowena Jordaan het die funksie onder die groot boom agter die onthaallokaal gereël. Einde Mei het ons voorsitter, Ane Booysen, die ATKV se Algemene jaarvergadering by Buffelspoort bygewoon. Tydens ‘n spesiale opening op Hemelvaartdag is 500 heliumbalonne op die pawiljoen losgelaat. In Junie is ons hardwerkende onderwysers met ‘n rooi pen sterkte toegewens vir al die nasienwerk.In die derde kwartaal is twee liefdadigheidsprojekte met groot sukses aangepak. By die skool vir serebraal gestremdes is ‘n spesiale muur geverf en tydens die Ovie-Kultuvaria kultuuraand was die jeugtaklede verantwoordelik vir die versiering van die saal, die bediening van die kos en opruiming na die tyd. Ter viering van Erfenisdag op 24 5eptember het ‘n voorstelling van die verskillende kultuurgroepe in ons skool plaasgevind.

019 BRIEFHOOF FORMEEL FOOT PNG