ENGLISH ?….. CLICK HERE>>>>>

Die Beheerliggaam het besluit dat alle kommunikasie  aan ouers, leerders en ander belanghebbendes d.m.v. die SOSIALE MEDIA @ OVIENUUS [ Twitter, Facebook, Youtube], SCHOOL COMMUNCATOR en die WEBTUISTE [www.overkruin.com] sal plaasvind.  Alle daaglikse skoolnuus/nuusflitse sal op bostaande platvorms aan u beskikbaar gestel word.  Navorsing het getoon dat die gebruiklike hardekopie nuusbrief nie by die ouerhuis uitkom nie en tot ‘n vermorsing van kosbare hulpbronne lei!

As betrokke ouer en lojale Ovie-ondersteuner is dit vir die skool belangrik dat u deurlopend op hoogte van skoolgebeure en sake van belang gehou moet word.  Daarom is dit van uiterse belang dat u gebruik sal maak van die  primêre bron van kommunikasie van die skool naamlik die “SCHOOL COMMINICATOR APP”.   Alle dokumentasie sal egter ook op die skool se webtuiste beskikbaar wees.

Indien u nog nie bogenoemde toepassing afgelaai het nie, wil ons u dringend versoek om dit wel te doen in belang van uself en u kind.  Volg onderstaande instruksies vir meer inligting oor die sagteware en installasieprosedures:

Indien gevalle waar  u nie die inligting elektronies kan ontvang nie, is u welkom om die algemene kantoor te kontak om u by te staan om wel  ‘n hardekopie te bekom. Dit bevat weekliks die algemene reëlings, gebeure, beplanning en gelukwensings.   U kind kan ook hierdie nuusbrief in papierformaat by die algemene kantoor kom afhaal.

Die Engelse weergawe van al die skoolaktiwiteite verskyn op die ” LIVE NEWS FEEDS” op die Nuusskakel van die ” School Communicator” Alle nuus berigte en kennisgewings verskyn ook op die tuisblad van die webtuiste onder die afdeling : NUUSFLITSE / NEWS FLASH.

Goeie kommunikasie is die ruggraat van Hoërskool Overkruin en verseker dat almal betyds ingelig word oor alle gebeure.  ‘n Oningeligte Ovie loop skitterende geleenthede mis!