ETOS VAN DIE SKOOL

ETOS OORSIG

  • Selfrespek, verantwoordelikheid en eerlikheid;

  • Respek vir andere, gesag, eiendom en die omgewing;

  • Verdraagsaamheid;

  • Dankbaarheid en erkentlikheid vir geleenthede en gawes;

  • Pligsgetrouheid en betrokkenheid as blyke van dankbaarheid;

  • Vriendelikheid, nederigheid en selfbeheersing.

019 BRIEFHOOF FORMEEL FOOT PNG