Organiseerder: Me. Janneke Lemke

Overkruin se tafeltennisspanne presteer puik! Dankie aan al die spelers wat wedstryd na wedstryd entoesiasties deelgeneem het en jul beste gelewer het. Op dié wyse het julle Overkruin se naam hoog gehou.

019 BRIEFHOOF FORMEEL FOOT PNG